Om Svarta Bergen

Stenindustrin i Örkeneds församling/Lönsboda

I mer än hundra år har stenindustrin spelat en väsentlig roll i Örkeneds historia. Från en ganska blygsam och hantverksmässig start vid 1800-talets slut började man i samhället Gylsboda bryta den svarta diabasen, eller svart granit, som blivit det gängse namnet på denna värdefulla naturtillgång.

År 1899 startade man provbrytning även i Hägghult och på båda orterna fick verksamheten ganska fort industriell omfattning. Bristen på arbete och möjligheter till försörjning hade starkt bidragit till att emigrationsvågen till Amerika drabbade även Örkenedsbygden och en stor andel av ungdomen i församlingen hade rest till landet i väster. Tack vare stenindustrin, och den vid samma tidpunkt framväxande spånkorgstilllverkningen, kunde utvandringen bromsas upp.

Stenhanteringen ställde stora krav på transporter eftersom råvaran till största delen exporterades och därför blev järnvägen en mycket positiv faktor när den kom till Lönsboda 1901. I Hägghult har brytningen pågått under hela 1900-talet med undantag för världskrigen och enorma mängder råvara har vinchats upp av de totalt 16 kranar som fanns runt fyndigheten.

I dag omnämns stenbrottet som världens största dagbrott för svart diabas, med den imponerande längden 900 meter, bredd 50 meter och djup 75 meter. Även kvalitén på diabasen tillhör världens främsta, vilket gjort den eftersökt för många användningsområden.

Än idag bryts diabas i Hägghult.