Informationslokal och restaurang

Öppettider:
Se startsidan Öppettider

    Ekologiskt byggd lokal med plats för 50 sittande gäster
    Historisk fotoutställning över arbetet i stenbrottet
    Foton från modern stenbrytning
    Stor diabasvägg med bruksföremål
    Servering för möten, familjeträffar m.m.
    Kiosk och souvenirfösäljning.
    Försäljning av konst och smycken i diabas.
    Interiören är anpassad för funktionshindrade.

När huset byggdes 1996 var tanken att det skulle likna de hus som redan fanns på området. Det blev som vi tänkt med rödmålad utsida och ett tjärpappsbelagt tak.

Rullstolsburna rullar lätt in i lokalerna. Toalett för funktionshindrade finns. Strävan har varit att bygga så ekologiskt som möjligt isolering av väggar och tak består av torvströ. De brädfodrade innerväggarna är målade med äggoljetempera.

Den stora lokalen rymmer 50 sittande gäster.Lokalen har stor rymd då takhöjden är 6 meter. I den finns också en fotoutställning om stenarbetarens vardag och hans verktyg.

I vår servering hittar du läckra smörgåsar, kylda drycker, kaffe/te, kakor, glass m.m. Här finns också minnessaker samt böcker och broschyrer om stenbrottet till försäljning. Lokalen kan med fördel användas till konferenser samt andra sammankomster.